Tin thị trường

Giới thiệu BachCoffee

24/06/2020
Công ty Cà phê Bách (Bachcoffee) là một điển hình sáng và hiện đại của người sành điệu đặc sản cà phê Việt Nam. Ba lựa chọn được phân biệt bởi: 100% Arabica (Bourbon), 100% cà phê Robusta, và Arabica / Robusta 50/50 phối trộn.