Nông trại

Nông trại

Farm chúng tôi nằm trên Cao nguyên Di Linh (hay Djiring), là tên của vị chủ làng có công thành lập ra buôn này.

Di Linh là vùng đất đỏ Bazan màu mỡ và có tiểu vùng thời tiết, khí hậu rất thích hợp đối với các loại cây công nghiệp mà đặc biệt là cây cà phê.
Di Linh cao hơn mặt nước biển trên 1100m, khí hậu không nóng, không lạnh nhiệt độ trung bình 20 đô C thích hợp đặc biệt với cây cà phê.

Vườn của chúng tôi luôn được tạo ra tinh đa dạng Sinh học để tạo ra sản phẩm cà phê nhân chất lượng , như là tác động từng yếu tố cần thiết để cây cà phê sinh trưởng và phát triển tốt trên cơ sở nền hữu cơ. Ngoài ra, còn phải kể đến quá trình thu hoạch ( tỉ lệ quả chín trên 95%) , sử dụng hệ thống chế biến ướt, chế biến khô, và đặc biệt là chế biến Honey., Bảo quản cà phê đảm bảo độ an toàn tránh những biến đổi về chất.
Chúng tôi luôn tuân thủ quy trình 4C,  UTZ ...._ là Chương trình phát triển cây trồng tốt hơn, tạo ra thu nhập nhiều hơn cho người nông dân và tạo ra các cơ hội tốt hơn trong bảo vệ môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của trái đất .

e23159797a52870cde43

7cfa55d678fd85a3dcec

11d87935741e8940d00f

368eba6e9e45631b3a54

b276c52150a2aafcf3b3

a0804676d0f52aab73e4

cab559c27be986b7dff8

02a0c52928aad2f48bbb

8df2c4025481aedff790

efa56725f6a60cf855b7